Verifikation af momsnumre ved EU salg

On 18. november 2020 by Xin Zhuo
CFO
BROEN-LAB A/S

Mål

Automatisk verificering af momsnumre ved EU salg

Udfordring

Som led i indsatsen mod omfattende momssvindel i forbindelse med EU salg, har EU-kommissionen valgt at skærpe lovgivningen. Det betyder, at virksomheder, der leverer varer til andre EU-lande skal verificere, om det momsnummer, som køberen har angivet, er gyldigt. Du skal også indhente en elektronisk bekræftelse af købers navn og adresse. Verifikationen skal finde sted på salgstidspunktet, hvilket betyder hver gang du fakturerer kunden.

Hvis din virksomhed fakturerer en kunde i et andet EU-land uden moms, og det efterfølgende viser sig, at kunden ikke er momsregistreret, risikerer virksomheden at blive opkrævet dansk moms. Det kan være vanskeligt at få kunden til at betale den danske moms efterfølgende. Verifikation kan ske via EU-Kommissionens hjemmeside (VIES), og vil være tidskrævende, hvis man har mange EU-transaktioner, da der kun kan valideres ét momsnummer ad gangen.

Løsning

Overholdelse af lovkravet er blevet automatiseret med en kontorrobot, og processen forløber således:

Som led i indsatsen mod omfattende momssvindel i forbindelse med EU salg, har EU-kommissionen valgt at skærpe lovgivningen. Det betyder, at virksomheder, der leverer varer til andre EU-lande skal verificere, om det momsnummer, som køberen har angivet, er gyldigt. Du skal også indhente en elektronisk bekræftelse af købers navn og adresse. Verifikationen skal finde sted på salgstidspunktet, hvilket betyder hver gang du fakturerer kunden.


Hvis din virksomhed fakturerer en kunde i et andet EU-land uden moms, og det efterfølgende viser sig, at kunden ikke er momsregistreret, risikerer virksomheden at blive opkrævet dansk moms. Det kan være vanskeligt at få kunden til at betale den danske moms efterfølgende.


Verifikation kan ske via EU-Kommissionens hjemmeside (VIES), og vil være tidskrævende, hvis man har mange EU-transaktioner, da der kun kan valideres ét momsnummer ad gangen.

1. Find dagens EU salg i ERP systemet  [Robot]

2. Tjek de enkelte momsnumre i forhold til gyldighed, firmanavn og adresse i VIES [Robot]

3. Dokumentation gemmes på fællesdrev som pdf [Robot]

4. Fundne fejl mailes til medarbejder [Robot]

Resultat

Kontorrobotten får verificeret momsnumre på EU-salg automatisk og hurtigt. Automatiseringen gør, at der altid bliver verificeret momsnumre jf. lovgivningen, og BROEN-LAB derfor ikke skal bruge deres værdifulde tid på det.
BROEN-LAB oplever følgende gevinster, ved at automatisere verificeringen af momsnumre:

Standard procedure

Detaljeret revision og overholdelse af procedure og lovgivning

Forbedret Produktivitet

Mere til tid værdiskabende opgaver

Ingen fejl

Robotten laver ingen fejl

Højere effiktivitet

Robotten arbejder døgnet rundg bliver aldrig syg

Investering var tilbagebetalt indenfor 1 måned, og implementeret på 2 uger.

”Robotten sikrer verifikation af momsnumrene på vores EU salg, mens vi nu kan fokusere på andre opgaver”.

Xin Zhuo - CFO

Skal vi tage en uforpligtende snak?

Contact Form


 
Gratis uforpligtende potentiale check! expand_less
arrow-back