HVAD MED MEDARBEJDERNE I FORBINDELSE MED PROCESAUTOMATISERING?

En almindelig reaktion på ordene ’robot’ og ’optimering’ er, at nu skal der ”rulle hoveder”. Men sådan oplever vi det ikke hos vores kunder. Faktisk tværtimod.

Når en virksomhed overvejer procesautomatisering, er det for at styrke deres konkurrencedygtighed og for at skabe vækst – og det indebærer ikke afskedigelse af medarbejdere, men at effektivisere deres arbejdsopgaver. Så når en robot udfører en rutineopgave, frigiver det menneskelige ressourcer til andre vigtige opgaver i virksomheden.

De nye opgaver, som medarbejderne får, er mere interessante, hvilket giver større tilfredsstillelse og åbner for plads til kreativitet.

Kort sagt: RPA gør det muligt for virksomhederne at fokusere på værdiskabende aktiviteter.

Medarbejderne spiller en vigtig rolle i RPA

Vores erfaring er, at det er vigtigt at involvere og informere sine medarbejdere om RPA-processen netop for at imødekomme ovennævnte frygt. Det, der ikke bliver sagt, er ofte det, der bliver tolket mest på. Så jo mere tydelig man er om, hvorfor man gør, som man gør, jo mere trygge bliver medarbejderne. Og det kan være afgørende for at få succes med sit RPA-projekt.

Kunderne siger

"I forhold til de berørte medarbejdere var det vores ledelsesopgave at kommunikere til dem, at der ville ske en forandring, og hvad det ville betyde for dem.

Vi gjorde det tydeligt, at vores hensigt var at frigive tid og ressourcer til andet arbejde."

Kim Nansdal, økonomidirektør ved OBH-Gruppen A/S – Læs hele casen her

Kontakt Os

Gratis RPA Proof of Concept

arrow-back