STEPS VED IMPLEMENTERING AF RPA

Der er en række naturlige steps i implementering af RPA, som vi uddyber nærmere nedenfor.

  1. Analyse af automatiseringspotentialet
  2. Valg af løsning/robot
  3. Proof of Concept (PoC)
  4. Implementering
  5. Skalering

1. Analyse af potentialet

Alle virksomheder er forskellige. De er forskellige i de systemer, de bruger, i deres processer og i deres afdelinger og arbejdsmetoder. Derfor er der ingen nøglefærdig løsning til at bruge RPA. Vi anbefaler, at der lægger en analyse af RPA-potentialet til grund for processen.

Vi arbejder ud fra en af disse to tilgange:

A. Virksomhedens egen liste over proceskandidater

Du udarbejder selv en liste over potentielle automatiseringsprocesser, som vi evt. sammen kan prioritere. Fordelen ved denne tilgang er, at man er hurtigt i gang uden omkostninger til analysearbejde. Ulempen er, at der kan være nogle processer, der er mere oplagte at optimere end dem på listen og som man derfor "misser" – og dermed mister værdien af.

I forhold til vores rådgivning om valg af software har vi ved denne tilgang kun din liste at læne os op ad. Det vil sige, at vores kendskab til processerne i virksomheden ikke er indgående, men baseret på det indblik, vi får fra listen. Jo mindre komplet listen er, des større er risikoen for, at vi ikke vælger den rigtige robot.

B. Vi udfører en analyse af potentialet i virksomheden

Her er det os, der udarbejder en analyse af RPA-potentialet i virksomheden ud fra bl.a. interviews med de procesudførende medarbejdere. Ud fra analysen leverer vi en liste over proceskandidater i prioriteret rækkefølge inklusiv estimerede besparelser og investeringer. Vi tilbyder en fast pris på analysen. Fordelen ved denne tilgang er, at vi får det fulde overblik over processerne i din virksomhed og kan yde bedre rådgivning hele vejen igennem. Ulempen er, at det koster lidt at komme i gang.

2. Valg af løsning/robot

Ud fra potentialeanalysen og din virksomheds behov anbefaler vi den robot, der giver mest mening for jer. Vi anvender ikke én bestemt robot, men udvælger det bedste på markedet til den aktuelle opgave. Derfor holder vi hele tiden øje med markedet og udviklingen indenfor RPA.

P.t. anvender vi ofte robotsoftware fra Softomotive, som har software-robotterne WinAutomation og ProcessRobot. Du kan læse mere om Softomotives software her.

Med i vores overvejelser om valg af robot tager vi også din virksomheds RPA-vision: Hvad er det overordnede og langsigtede mål – hvor stort tænker vi fra start, og hvad er rammen?

3. Proof of Concept (PoC)

En vigtig del af implementeringen er RPA Proof of Concept – altså en test af, om software-robotten kan automatisere den proces, vi har udvalgt. Her automatiserer vi en mindre proces eller en del af en større proces i virksomheden til demo-niveau. Det vil sige, at processen ikke er færdiggjort til drift, men den viser i et testmiljø, hvad robotten kan og om den lever op til kravene. Inden vi udarbejder Proof of Concept, modtager du et tilbud på automatisering af pilotprocessen og den valgte software-robot. Når du har forhåndsgodkendt tilbuddet, går vi i gang med at udarbejde Proof of Concept. For at gøre det nemmere for vores kunder at komme nemt og hurtigt i gang med RPA, tilbyder vi et gratis Proof of Concept. Læs mere om gratis Proof of Concept her.

4. Implementering

Nu går det løs for alvor. Her indkøbes eksempelvis nødvendigt hardware, og vi installerer robot-softwaren. Vi sammensætter det ansvarlige team, heriblandt projektleder og udvikler, og har fokus på forandringsledelse af de implicerede medarbejdere.

Krav til RPA-setup: Vi har udviklet en checkliste til de krav inden for hardware, software og brugerkonto, som din virksomhed skal sørge for at opfylde. Idéen med listen er at gøre det let og overskueligt for dig at komme i mål med RPA.

5. Skalering

Her tager vi fat i de øvrige prioriterede proceskandidater til automatisering, som blev afdækket i den indledende analyse. Men også nye potentielle processer, der er dukket op efter, virksomheden har set og oplevet, hvad RPA kan gøre.

Kontakt Os

Gratis RPA Proof of Concept

arrow-back