Spørgsmål og svar om RPA

Her finder du svar på en lang række af de spørgsmål, vi møder, når vi er i kontakt med virksomheder om Robotic Process Automation.

FAQ

Hvorfor RPA Automatisere en proces?

Der er flere årsager til at virksomheder er interesseret i RPA. Enten bruges robotics til at skabe en større skalerbarhed i virksomheden i forbindelse med vækst eller også bruges robotics til at forbedre konkurrenceevnen. Læs mere om fordelene her.


Hvilke processer er velegnet til RPA automatisering?

Der er nogle bestemte krav, som skal være opfyldt, for at en proces kan automatiseres. Forretnings-processer med høj grad af variation og mange udfaldsrum er ikke egnet. Derimod er processer, der er regelbaseret og repeterbare meget egnet til automatisering. RPA har således størst værdi i forbindelse med repeterbare højvolumen processer. Du kan læse mere om, hvilke processer der kan automatiseres her.


Hvad gør robotten?

Robotten imiterer den administrative medarbejders klikstrøm på tværs af systemer og dokumenter. Den kan arbejde i de fleste systemer og typer af dokumenter, og kan på den måde gøre det samme, som den administrative medarbejder så længe det er regelbaseret vel at mærke. Du kan læse mere om RPA – Hvad, hvorfor og hvordan her.


Hvor anvendes robotter?

Historisk startede RPA med at blive anvendt i økonomiafdelinger, men i dag ser vi, at RPA anvendes i samme grad i alle virksomhedens afdelinger på tværs af hele værdikæden. Du kan læse mere om anvendelsen her.


Er RPA kunstig intelligens og machine learning?

RPA er ikke kunstig intelligens og machine learning, men vi ser at RPA software leverandørerne arbejder sig op mod kunstig intelligens (AI) og machine learning (ML), og RPA softwaren kan mere og mere. Eksempelvis findes der i dag RPA løsninger hvor machine learning bruges i faktureringsprocessen. Når robotten ser en faktura den ikke kan genkende, sendes fakturaen til en medarbejder, som klassificerer fakturaen. Næste gang robotten ser en lignende faktura kan den genkende fakturaen og behandle den. Robotten har lært, det kaldes machine learning, og det er en form for kunstig intelligens. Robotten er som udgangspunkt ”dum” og kan ikke selv tænke sig til, hvad det er for en faktura.


Er RPA det samme som en makro?

På mange måder minder RPA om en makro, som vi kender det fra Excel. Forskellen er, at RPA kan operere på tværs af mange forskellige systemer og i mange typer af dokumenter. På den måde kan RPA robotten kopiere det administrative arbejde, trin for trin, klik for klik, præcis som medarbejderen udfører processen, igen, så længe det er regelbaseret.


Hvordan kommer man i gang med RPA?

Det er nemt at få en RPA robot i drift. Skal robotterne bruges mere bredt i organisationen anbefales det at man gør det med omtanke. Det er ofte ikke teknikken, som er problemet, men mere hvorledes virksomheden bedst organiserer sine nye virtuelle medarbejdere. Læs vores 5 trins guide til implementering af RPA her.


Hvilken RPA software skal jeg vælge?

Der er mange udbydere af RPA software på markedet. De har alle deres styrker og svagheder. Vi anbefaler, at du tester om RPA softwaren kan virke i alle de vigtigste systemer og dokumenter, du tænker at anvende. Læs mere om RPA software her.


Hvad er tilbagebetalingstiden?

Mange spørger, hvornår det kan betale sig at benytte en robot. Generelt gælder det, at jo flere gentagelser og jo flere regler processen indeholder, jo mere mening giver det at indføre en robot. Man vil dog opleve, at når man har anskaffet en robot, så vil man lægge flere processer ind på den.

Har man en proces, som skal være 100% korrekt, så vil man også benytte robotten til den selvom der er få gentagelser eller simple regler.

Man vil normalt opnå en tilbagebetalingstid på at investere i en administrativ robot på under et år.

arrow-back