Manglende tid og kompetencer er ingen hindring

Vi har lang erfaring med automatisering af administrative processer. Vi tager ansvar for alle projektets faser og fører dig sikkert igennem implementeringen skridt for skridt.

Hvilke kompetencer kræver RPA?

Det er vores erfaring, at der er en række afgørende kompetencer, som skal være til stede, hvis du skal have langsigtet succes med RPA. Du er sikkert begrænset på tid. Dit fokus er på den daglige drift, hvilket naturligvis er meget vigtigt. Din virksomhed mangler måske også kompetencer inden for digitalisering og projektledelse.

Vi tilbyder, at hjælpe dig på de områder, som du ikke har tid til eller kompetencer til. Vi har stor erfaring indenfor disse kompetencer, og vi er ikke bundet op af dagligt drift. Du kan læse mere om vores ydelser her.

Nedenfor kan du læse om de fire afgørende kompetencer, som skal være til stede i et succesfuldt RPA-projekt:

Kompetencer Arbejdsopgaver
Forretningsviden og procesanalyse Identifikation af egnede processer:
 • Vurdering af RPA forudsætninger
 • Vurdering og beregning af gevinstpotentialet.
Procesanalyse & design:
 • Kortlægning og optegning af nuværende proces (As-Is)
 • Vurdering af hvilke dele, der kan automatiseres, og hvordan dette gøres mest effektivt og stabilt
 • Design og optegning af fremtidig proces (To-Be)
Håndtering af kompleksiteter:
 • Afdækning af kompleksiteter i processen
 • Finde løsninger til at håndtere dem
IT-kendskab Kendskab til virksomhedens IT-systemer:
 • Undersøge organiseringen af IT-driften
 • Inddragelse af relevante systemejere
Kendskab til virksomhedens IT-arkitektur:
 • Undersøge systemsammenhænge og afhængigheder
 • Afdækning af datakilder
Kendskab til dataflow i processer:
 • Undersøge hvordan data anvendes, dets karakter, livscyklus, mv.
 • Skabelse af nye digital input
RPA-teknologi Udvikling og test:
 • Udvikling af processer efter best-practice
 • Designe og udvikle løsninger i softwaren
 • Gennemførelse af forskellige test
Styring og monitorering af drift:
 • Afvikling af processerne på mest hensigtsmæssige måde
 • Overvåge kørsler kører som planlagt
Vedligehold af processer:
 • Tilretning af processer i forhold til nye arbejdsprocedure og/eller IT-systemer
Samarbejde og kommunikation Samarbejde med fageksperter:
 • Kommunikation mellem fageksperter indenfor IT og forretning
Forandringsledelse og kommunikation:
 • Kommunikation om hvad robotterne skal bruges til, og hvad værdien er
 • Forandringsledelse af berørte medarbejdere
Facilitering af processer:
 • Facilitere tværfaglige workshops, møder, etc.
 • Skabe fremdrift i projektet (projektledelse)
arrow-back