Identificering af potentielle processer

En af vores spidskompetencer er at identificere potentielle processer til RPA. Vi har mange års praktisk erfaring og et trænet øje i at se, hvor en virksomhed kan automatisere administrative forretningsprocesser ved at bruge robotter.

Hvilke processer er egnede til RPA?

Der er nogle bestemte krav, som skal være opfyldt, for at en proces kan automatiseres. Forudsætningen for at bruge en robot er, at det er en regelbaseret proces, som bruger digitale datakilder. At en proces er regelbaseret betyder, at du kan beskrive, hvad medarbejderen gør, når opgaven løses, og du vil kunne lave et flowdiagram over hændelserne. Datakilder er digitale, når dataene findes i en fil, i et system eller på nettet. Det kunne f.eks. være data i en læsbar PDF-fil, i en Excel-fil, informationer i en database, i et ERP-system eller på en hjemmeside.

Når du tager udgangspunkt i, at ”hvis du kan gøre det med tastatur og mus, så kan du også gøre det med RPA”, så er det næsten kun fantasien, der sætter grænser for, hvad RPA kan bruges til. Læs mere om analyse af potentielle processer her.


Er der automatiseringspotentiale i alle afdelinger?

Alle afdelinger i en virksomhed har administrative processer, som med fordel kan automatiseres. En kontorrobot er på ingen måde forbeholdt økonomiafdelingen. Du kan finder eksempler fra alle afdelinger her.


Automatiseringspotentiale i hele værdikæden

Ved at analysere potentialet for RPA i de forskellige End-to-End processer i værdikæden, vil man opnå et markant højere potentiale end blot at analysere afdeling for afdeling. Det er ofte i overleveringen fra en afdeling til en anden, at der er et stort optimerings- og automatiseringspotentiale.


Robotten kan sættes ind forskellige steder i en proces

Det er ikke alt eller intet med en kontorrobot. Hvis en hel proces ikke kan eller giver mening at automatisere, kan du med fordel indsætte robotten i dele af processen. Robotten kan efter behov indtræde i processen - helt i starten, i slutningen eller undervejs, hvis der er behov for en menneskelig vurdering. Robotten kan også være et parløb mellem medarbejder og robot.


Hvad er tilbagebetalingen?

Hvornår kan det betale sig at benytte en robot? Generelt gælder det, at jo flere gentagelser og jo flere regler processen indeholder, jo mere mening giver det at indføre en robot. Du vil dog opleve, at når du har anskaffet en robot, så vil du lægge flere processer ind på den. Men har du en proces, som skal være 100% korrekt, så benytter du robotten til den, selv om der er få gentagelser eller simple regler.

Du vil normalt opnå en tilbagebetalingstid på at investere i en administrativ robot på 6-12 måneder.

arrow-back