Sådan foregår det

Sådan optimerer vi processerne i din virksomhed

Et optimeringsprojekt gennemløber typisk tre faser, som naturligvis kan variere fra projekt til projekt. Her får du et indblik i faserne og hvordan vi griber en opgave an:

Første fase: Analyse af optimeringspotentialer

  • Udarbejdelse af AS-IS analyse, herunder workshop, interviews, dataanalyse og visuel præsentation.
  • Udarbejdelse af liste over optimeringstiltag.

Sammen finder vi ud af, hvilke forbedringsmuligheder der er i virksomheden.

Anden fase: Design og anbefaling

  • Gennemførelse af TO-BE optimering, herunder workshop, interviews og visuel præsentation
  • Udarbejdelse af business cases.

Gennem analysearbejde identificerer vi de problemstillinger, som virksomheden slås med i hverdagen. Med udgangspunkt i analysen gennemfører vi en reengineering af processerne, og I får præsenteret en business case, som giver et grundigt og faktuelt beslutningsgrundlag, så I kan vurdere, hvilke af opgaverne I ønsker at implementere.

Tredje fase: Implementering og evaluering

  • Udarbejdelse af design, kravspecifikation og udbudsmateriale
  • Implementering
  • Evaluering.

I kan vælge at bruge os til hele eller dele af denne fase – eller I kan selv stå for det. Vi kan implementere de valgte systemer, undervise medarbejdere og være ansvarlig for projektledelsen af hele forløbet, hvis I ønsker det.

Tænk stort, men start småt

Hvis muligt starter vi i det små, men tænker stort: Det vil sige, at vi finder de ”lavthængende frugter”, altså mindre og nemme forbedringer, så vi får succesoplevelser tidligt i processen. Med positive oplevelser og medspillende medarbejdere er det nemmere at tage hul på større og mere omfangsrige forandringer.

Robotic Process Automation (RPA)

Robotterne er kommet for et blive. Vi sikrer din virksomhed optimale processer og automatiseringer med Robotic Process Automation (RPA). Med RPA kan vi gøre rutinemæssige opgaver automatiske, og dermed gøre livet lettere for vores kunder.

Robotic Process Automation (RPA)
arrow-back