Tænk stort - start småt - skalér hurtigt

Vi arbejder ud fra en vision om, at du skal kunne komme hurtigt og billigt i gang med RPA, så du kan mærke værdien RPA tidligt.

Uforpligtende inspirationsmøde

Synes du, at RPA-området er en uoverskuelig jungle at navigere i? Så kommer vi gerne forbi til et gratis og helt uforpligtende møde, hvor du fortæller os om din virksomhed, og hvor vi sammen kan afdække potentialet for automatisering af administrative forretningsprocesser. Du kan kontakte os her.

Vi arbejder ud fra en vision om, at du skal kunne komme hurtigt og billigt i gang med RPA, så du kan mærke værdien RPA tidligt i projektet.

Tænk stort

Skab en vision

Tænk visionært med os inden opstart af et RPA projekt.
RPA er et forretningsprojekt for hele organisationen, hvor der skal tænkes optimering af processerne på tværs af hele værdikæden. Det er derfor vigtigt at få projektet forankret i topledelsen.

Start
småt

Proof of Concept

Udvælg en simpel proces. Et Proof of Concept projekt skal være overskueligt at implementere. Formålet er at se hvordan vi kan automatisere en konkret proces i din virksomhed, så du kommer hurtigt i gang med RPA.

Skalér hurtigt

Metode

Efter succesfuldt Proof of Concept skaleres løsningen til at omfatte andre potentielle processer i virksomheden. Nye processer identificeres igennem potentiale workshops og evalueres i forhold til automatiseringsegnethed. Efterfølgende designes, udvikles og supporteres de enkelte processer i prioriteret rækkefølge.

arrow-back