Rådgivning

Rådgivning om digitale processer

Optimeringsrådgivere af processer kan have forskelligt omfang, men fælles for alle projekter er, at de starter med, at en af vores optimeringrådgivere besøger din virksomhed og tager en uformel snak med ledelsen.

På det første møde afdækker vi typisk, hvilke områder I ønsker fokus på. Ud fra jeres behov giver vi et bud på, hvordan vi kan hjælpe jer. Vi vil gerne opleve de forskellige processer på første hånd, så vi får et grundigt og konkret indblik i jeres måde at arbejde på. Det giver et godt afsæt i vores videre arbejde.

Gennem en række analyser identificerer vi mulige optimeringspotentialer. Efterfølgende besluttes med ledelsen, hvilke potentialer der skal udarbejdes løsningsforslag til og business cases på. Når I har valgt, hvilke løsninger I ønsker at implementere, er vi ansvarlig for implementering og evaluering – hvis I ønsker det.

Rådgivningen består af:

  • Analyse af potentialer. Herunder tager vi højde for vision, mission, værdier, målsætning, marked og kunder, organisation, eksisterende systemer, etc.
  • Design af ny proces, præsentation af business case og anbefaling.

Gennem dataindsamling, interviews med medarbejdere fra de forskellige funktioner og workshops (braun paper) får vi overblik over de eksisterende processer. De bliver tegnet op i procesdiagrammer, så vi let kan identificere de steder, hvor der er plads til forbedring.

Derefter designer vi et forslag til en ny proces bl.a. på baggrund af interviews, forslag fra medarbejdere ”på gulvet” og ledelse, braun paper og value stream mapping. Også de nye forslag bliver tegnet op i visuelle procesdiagrammer.

Til sidst præsenterer vi en business case, som giver jer et grundigt og faktuelt beslutningsgrundlag til at træffe beslutning om, hvilke af opgaverne I ønsker implementeret.

Vores styrker er:

  • Lang baggrund fra og forståelse af det forretningsmæssige i en mellemstor virksomhed
  • Fokus på det forretningsmæssige frem for det IT-tekniske
  • Et trænet øje i at se forbedringsmuligheder
  • Stor erfaring med, hvordan digitale teknologier og IT-systemer kan bidrage til forretningsmæssige mål
  • Lang erfaring med gennemførsel af lokale, regionale og globale digitale forretningsudviklingsprojekter
  • Stort netværk og kendskab til digitale leverandører.

Projektledelse

Et digitalt procesoptimeringsprojekt kræver struktur, fokus og udholdenhed. Vi holder os disse egenskaber for øje – og leder processen sikkert i mål.

E-handel & apps

Fordelene ved kundespecifikke e-handelsløsninger og apps er bl.a. øget salg, forbedring af markedsposition og minimering af fejl.

E-Handel Apps
BI - Business Intellegence

Business Intelligence (BI)

Øg din indtjening og konkurrenceevne med et BI-system. Du får et validt grundlag at træffe strategiske og operationelle beslutninger ud fra.

Robotic Process Automation (RPA)

Robotterne er kommet for et blive. Vi sikrer din virksomhed optimale processer og automatiseringer med Robotic Process Automation (RPA). Med RPA kan vi gøre rutinemæssige opgaver automatiske, og dermed gøre livet lettere for vores kunder.

Robotic Process Automation (RPA)
arrow-back