Validering af EU-momsnummer

Automatisk verifikation af købers momsnummer, navn og adresse ved EU-salg

Lovkravene kan overholdes automatisk

Som led i indsatsen mod omfattende momssvindel i forbindelse med EU-salg, skærpede EU-Kommissionen lovgivningen og indførte nye lovkrav pr. 1. januar 2020. Det er derfor vigtigt, at din virksomhed verificerer, om det momsnummer som køber har oplyst, er gyldigt, hvis din virksomhed leverer varer til andre EU-lande.

Du skal også indhente en elektronisk bekræftelse af købers navn og adresse. Verifikationen skal ske på salgstidspunktet, hvilket vil sige hver gang du fakturerer kunden.

Verifikation kan ske via EU-Kommissionens hjemmeside (VIES), og vil være tidskrævende, hvis man har mange EU-transaktioner, da der kun kan valideres ét momsnummer ad gangen. Du kan læse mere om lovkravet på SKATs hjemmeside her

Hvis din virksomhed fakturerer en kunde i et andet EU-land uden moms, og det efterfølgende viser sig, at kunden ikke er momsregistreret, risikerer virksomheden at blive opkrævet dansk moms. Det kan være vanskeligt at få kunden til at betale den danske moms efterfølgende.

Overholdelse af lovkravet kan automatiseres med en kontorrobot.

Sådan foregår det

Når først systemet er sat op og eventuelt er blevet tilpasset de individuelle behov der måtte være i virksomheden, så foregår alt automatisk:

1.

Robotten finder dagens EU-salg i ERP-systemet

2.

Robotten tjekker de enkelte momsnumre i forhold til gyldighed, firmanavn og adresse i VIES

3.

Robotten gemmer dokumentation på fællesdrev som .pdf

4.

Robotten sender en mail til medarbejder med fundne fejl

Gevinster ved automatisk validering

Den automatiske validering af EU momsnumre har først og fremmest den fordel, at en detaljeret revision og overholdelse af procedurer og lovgivning sættes i system og foretages ved hvert salg.

Derudover er automatiseringen med til at forbedre produktiviteten i virksomheden, da der frigives tid, som kan bruges på værdiskabende opgaver i stedet for rutineopgaver.

Endelig er der også en gevinst ved, at robotten ingen fejl laver og kan arbejde i døgndrift og aldrig bliver syg, så der er garanti for højere effektivitet.

Ja, jeg vil gerne høre mere
Skriv venligst dit navn
Skriv venligst dit telefonnummer Skriv venligst et telefonnummer
Skriv venligst din mailadresse Skriv venligst din email

Hos Digital Process hjælper vi små og mellemstore virksomheder til vækst og udvikling ved automatisering af manuelt arbejde og integration af IT-systemer med kontorrobotter.

Åbningstider

Mandag - Fredag08:00 - 16:00

Support

support@digitalprocess.dk

Kom billigt og hurtigt i gang

Prøv os med en simpel opgave og mærk hurtigt værdien af en kontorrobot

Øget
skalérbarhed

Håndtering af øget eller skriftende aktivitetsniveau

 

Forbedret
produktivitet

Mere tid til værdiskabende opgaver.

 

Øget
medarbejdertilfredshed

Fokus på selvudviklende opgaver.

 

Forbedret
kundeoplevelse

Hurtigere levering og reduktion i fejl.