Validering af EU-momsnummer

Automatisk verifikation af købers momsnummer, navn og adresse ved EU-salg

Overhold alle lovkrav – helt automatisk

Som led i indsatsen mod omfattende momssvindel i forbindelse med EU-salg, skærpede EU-Kommissionen lovgivningen og indførte nye lovkrav pr. 1. januar 2020. Det er derfor vigtigt, at din virksomhed verificerer, om det momsnummer som køber har oplyst, er gyldigt, hvis din virksomhed leverer varer til andre EU-lande.

Du skal desuden også indhente en elektronisk bekræftelse af købers navn og adresse. Verifikationen skal ske på salgstidspunktet, hvilket vil sige hver gang du fakturerer kunden.

Verifikation sker via EU-Kommissionens hjemmeside (VIES). Det er tidskrævende, hvis du har mange EU-transaktioner, da der kun kan valideres ét momsnummer ad gangen. Du kan læse mere om lovkravet på SKATs hjemmeside her

Hvis din virksomhed fakturerer en kunde i et andet EU-land uden moms, og det efterfølgende viser sig, at kunden ikke er momsregistreret, risikerer virksomheden at blive opkrævet dansk moms. Det kan være vanskeligt at få kunden til at betale den danske moms efterfølgende.

For at hjælpe dig med at overholde lovkravet kan validering ske automatiseret med en kontorrobot.

Læs casen: BROEN-LAB får automatisk verificeret momsnumre ved EU-salg

Sådan foregår det

Systemet bliver sat op og kører automatisk. Hvis der skal tilpasses noget specielt til din virksomhed, sørger vi selvfølgelig for det.

1.

Robotten finder dagens EU-salg i ERP-systemet

2.

Robotten tjekker de enkelte momsnumre i forhold til gyldighed, firmanavn og adresse i VIES

3.

Robotten gemmer dokumentation på fællesdrev som .pdf

4.

Robotten sender en mail til en relevant medarbejder med de fundne fejl

Det får du ud af automatisk validering

Den automatiske validering af EU momsnumre har først og fremmest den fordel, at en detaljeret revision og overholdelse af procedurer og lovgivning sættes i system og foretages ved hvert salg. Du skal ikke selv gøre det hele manuelt.

Derudover er automatiseringen med til at forbedre produktiviteten i virksomheden, da der frigives tid, som kan bruges på værdiskabende opgaver i stedet for rutineopgaver.

Endelig er der også en gevinst ved, at robotten ingen fejl laver og kan arbejde i døgndrift og aldrig bliver syg, så der er garanti for højere effektivitet.

Ja, jeg vil gerne høre mere
Skriv venligst dit navn
Skriv venligst dit telefonnummer Skriv venligst et telefonnummer
Skriv venligst din mailadresse Skriv venligst din email

Hos Digital Process hjælper vi små og mellemstore virksomheder med at automatisere manuelle rutineopgaver med kontorrobotter – også kaldet Robotic Process Automation eller RPA.

Åbningstider

Mandag - Fredag08:00 - 16:00

Support

support@digitalprocess.dk

Kom billigt og hurtigt i gang

Prøv en kontorrobot og mærk hurtigt værdien

Øget
skalérbarhed

Håndtering af øget eller skiftende aktivitetsniveau

 

Forbedret
produktivitet

Mere tid til værdiskabende opgaver.

 

Øget
medarbejdertilfredshed

Fokus på selvudviklende opgaver.

 

Forbedret
kundeoplevelse

Hurtigere levering og reduktion i fejl.